en

DOPRAVCE 

JEZDÍME NA BIO LNG

DS KLABÍK

JSME JEDNI Z PRVNÍCH V ČR
DS KLABÍK
JAK SE TANKUJE
SPOLEHLIVOST 

O NÁS

 ABOUT US

Jsme rodinná firma, která již více než 20 let působí na českém a evropském trhu.

Převezli jsme tuny zásilek a nákladu. Vozíme zboží, který potřebuje jemné zacházení, vyžaduje zimu a nebo mu jindy musí zatopit. Se všemi druhy zboží jsme se naučili zacházet a umíme o ně pečovat. 

Máme zkušenosti s nakládáním a předáváním zboží a víme, že puntičkářsky vedená dokumentace je poklad. Našim zákazníkům byly mnohokrát i po letech naše předávací protokoly velmi užitečné.

Nejsilnější jsme po personální stránce. Zjistili jsme, že pokud my opečujeme naše řidiče, oni se ochotně postarají o náklad našich zákazníků. Pokud oni vědí, že za nimi stojíme jako firma, tak se my můžeme spolehnout na ně. 

We are a family business active on the Czech and European markets for over 20 years.

We have transported tons of shipments and cargo. We handle freight that needs gentle care, cooling, or heating as instructed. We have learned to handle all types of goods and know how to provide the required care.

We have experience in loading and handing over freight, and we know that meticulously filled-in paperwork is king. Our customers have frequently found our handing over protocols very useful, even years later.

We are the strongest in terms of personnel. We have found that if we take care of our drivers, they will then go above and beyond taking care of our customers' shipments. If they know they have the support of our company, we can rely on them.  

NAŠE FLOTILA

​Naše služby stojí na dvou pilířích. Pořídili jsme kompletně nový vozový park, takže jezdíme velmi ekonomicky a ekologicky. Vlastníme auta na plynový po​h​o​n​, což znamená, že máme o 20% nižší emise CO2 a navíc nižší náklady a při jízdním dosahu je až 1000 km.
Druhý neméně podstatný pilíř jsou naši řidiči. Naučili jsme se, že jestli má zakázka klapnout, musí být na naše řidiče spoleh. Pro svou práci potřebují odpovídající podmínky, aby i dlouhé a náročné cesty dobře zvládli a měli přitom pohodlí a nemuseli řešit věci kolem. Tento komfort jim poskytuje interiér kabiny, kde mají dost prostoru pro spánek, občerstvení a relaxaci. 

 OUR FLEET 

Our services stem from two pillars. We have purchased a brand-new vehicle fleet, so we operate in a very economical and ecological manner. We own gas-powered cars, which means we generate 20% lower CO2 emissions and also lower costs on a driving range of up to 1000km.

The second, no less important pillar, is our drivers. We have learned that if the job is to be successfully completed, our drivers must be relied upon. For their work, they need the right conditions to be able to handle sometimes long and difficult journeys, while enjoying the comfort of not having to worry about other things. This comfort is provided by the interior of the cabin, where they have enough space to sleep, enjoy their meals and refreshments, and relax.

CO UMÍME

OUR PORTFOLIO & FEATURES

 Dálková doprava 

 Long Distance Transport

Zajistíme přepravu jakkoli náročných zásilek po celé Evropě. Díky našim vozům připravíme přesně takové podmínky, které vaše zboží vyžaduje.


 We will arrange the transportation of any shipments throughout Europe, irrespective of peculiarity. Thanks to our vehicles, we will prepare exactly the conditions your goods require.

 Doprava v regionu

 Regional Transport

Nejvíce se zabýváme přepravou zásilek po České republice. Máme zkušenosti s nadměrnými zásilkami, ale jsme mistři i pokud jde o křehké druhy zboží.


We mainly handle the transport of parcels within the Czech Republic. We have experience with oversized shipments, but we are also masters of fragile types of goods transport.

 Doprava po městě

 City Transport

Náš vozový park disponuje širokou škálou užitkových vozů, které se hodí pro městský provoz, což z nás dělá opravdu komplexního dopravce. 


Our vehicle fleet has a wide range of commercial vehicles that are suitable for urban traffic, which makes us a truly comprehensive carrier.

 Péče o zaměstnance

 Employee Care

Naučili jsme se, že proto aby naši řidiči ochotně opečovávali vaše zásilky, musí se dobře cítit nejdříve oni, takže jsme jim na cestách zařídili nadstandarní pohodlí.


We have learned that in order for our drivers to willingly take care of your shipments, they must feel good themselves, so we have provided them with above-standard comfort on the road.

 100% doručení

 100% Delivered Shipments

Přes 20 let si vedeme statistiky o úspěšnosti doručení a zatím jsme vždy dodali zboží dle zadání. Čisté konto zůstává naším dlouhodobým cílem i nadále. 


 For over 20 years, we have been keeping track of the deliveries, and so far, we have always delivered the goods according to the specifications. A clean track-record remains our long-term goal.


 Dokumentace

 Paperwork

Na papíry jsme psi. Vždycky přesně víme co, kolik, kdy a komu jsme předali. V našem archivu najdeme záznamy i několik let zpětně.


We are crazy about paperwork. We always know all the details of what exactly, in what quantity, when, and to whom we have delivered. In our archive, we keep records from several years back.